Dakota s.r.o.
Vrbovská cesta 2547/93
921 01 Piešťany

IČO: 51404613
IČ DPH: SK2120680133

IBAN: SK48 0900 0000 0051 5081 8740
Tel.č.: 0905467739
E-mail: dakota.voda@gmail.com